FÆRRE HULLER PÅ BØRNEHJEMMENE

Sundhedsklinikken blev i 2017 udvidet med en lille tandlægeklinik. Foruden sunde tænder kan god tandhygiejne forebygge en række alvorlige sygdomme, og det er Papuakids’ ønske, at alle børnene lærer, hvor vigtigt det er at børste tænder regelmæssigt.

Det var en større donation fra en privat fond, som gjorde det muligt for Papuakids at finansiere indkøbet af en tandlægeklinik. Tandlægeklinikken blev købt som en slags samlesæt med tandlægestol, lamper, diverse udstyr mv. leveret i én container. 

Tandklinikken er åben ca. hver 14. dag. Det har vist sig at være vanskeligt at finde en fast tandlæge til klinikken, så derfor er åbningstiden begrænset indtil videre.  

Papukids ønsker at samarbejde med danske tandlæger eller tandlægeelever om at skaffe danske tandlægepraktikanter til klinikken. Praktikanterne kan fx hjælpe med at undervise i tandhygiejne og deltage i klinikkens arbejde.