UDDANNELSE

De fleste af de børn, som bor på børnehjemmene Hawai og Polomo, kommer fra fjerntliggende områder i Papua. Det er områder med stor fattigdom og mangel på skolegang og basale sundhedstilbud. Der er derfor et behov for at skabe et hjem til de børn, der kommer fra fjerntliggende områder, så de kan få muligheden for at få en uddannelse og på længere sigt vende tilbage til deres landbyer for at videregive deres viden. Der kan være basale skoler i de fjertliggende områder, men ikke skoler på det niveau, som Sct. Antonius College, som Papuakids har været med til at støtte opførelsen af.  I øjeblikket er der 163 elever på Antonius College, som er fordelt på 7., 8. og 9. klassetrin og 1.G. 

I forbindelse med skolen er bygget en kostskole, således at de børn, som ikke bor tæt på skolen, har mulighed for at gå der. I øjeblikket bor ca. 66 af drengene og 20 piger på skolen. De resterende 77 kommer fra børnehjemmene Hawai og Polomo.

På Hawai bor der også børn, der går i børnehave eller folkeskole (mindre klasser), og på Polomo, er der er drenge, som går på andre skoler end Antonius College, enten fordi de tidligere var på andre skoler inden opførelsen af Antonius College, eller fordi de går på en teknisk skole.   

Mange af de studerende kommer fra fjerntliggende områder i Papua. Børnene kommer derfor fra forskellige kulturer og taler forskellige sprog, det har de taget højde for på Sct. Antonius College, hvor alle børnene kommer igennem et introforløb og bliver undervist i de forskellige kulturer for at bibeholde en kontakt og respekt for deres rødder. De holder tillige hvert år en ”Artday”, hvor alle har mulighed for at udtrykke og fortælle om deres traditioner og kultur. 

Foto herunder viser studerende fra 7. klasse på Antonius skolen, og selve skolen, som blev færdig i 2016.