ØKONOMISK BÆREDYGTIGE PROJEKTER

Papuakids arbejder desuden for at støtte Papuakids’ samarbejdspartner YaPuKePa, og derved børnehjemme Polomo og Hawai med økonomisk bæredygtige projekter, som kan være med til at sikre en lokal forankring af Papuakids arbejde i Papua. Men især også sikre at den lokale forening er mere uafhængighed af udenlandske donationer. 

Papuakids’ bestyrelse har ved flere lejligheder besøgt nogle af de indkomstgenerende projekter som YaPuKePa driver. Det var ikke alle projekterne, som var en succes, men det er vigtig for Papuakids, at YaPuKePa er en organisation, som prioriterer økonomisk bæredygtighed og som forsøger med nye initiativer.

De projekter, som YaPuKePa driver for tiden er, et taxaprojekt (hvor Papuakids har støttet med en taxa), fiskedams projekt, murstens fabrik og grisefarm. I nedenstående er projekterne kort beskrevet.

Taxa projekt 

Taxaprojektet er et af YaPuKePa’s indkomstgenerende projekter. I 2014 bestod det af 11 taxaer. Taxaprojektet fungerer ved, at YaPuKePa, indkøber taxaer og sælger dem til lokale ”taxa chauffører” mod et månedligt afdrag på taxaen. Det er således ikke nogen stor forretning, men YaPuKePa er med til at skabe beskæftigelse på Papua og sikre en mindre indkomst til børnehjemmene. Projektet er ved at blive udfaset, da det YaPuKePa arbejder på, at det skal overtages af et boligudlejningsprojekt.

Fiskedam projekt – Hut of Hope

Fiskedamsprojektet er et nyere projekt og består af fiskeopdræt, hvor lokale har mulighed for at købe fisk. Projektet er drevet af Wilhelmius og hans familie, som også arbejder for at forbedre levevilkårene for udsatte børn med problemer. De unge modtager kost og logi, mod at de arbejder på fiskedammen. Da Papuakids’ bestyrelse besøgte projektet i 2014 havde de to hjælpere Lukas og Benny, som ellers ikke ville have et arbejde. De forventer at kunne beskæftige 3-4 unge i alt. 

Murstensfabrik

YaPuKePa driver derudover en murstensfabrik, som er drevet af professionelle håndværkere. Foreningen skaber arbejde og sikre en indkomst til børnehjemmene gennem salg af mursten til boligprojekter.