BØRNEHJEMMENE

Papuakids støtter to børnehjem Hawai og Polomo på Papua – for at sikre at færre udsatte børn på Papua ender på gaden. De to børnehjem drives af Papuakids’ samarbejdspartner, den papuanske forening “YaPuKePa”.

Børnehjemmenes historie

Børnehjemmene Polomo og Hawai har en fantastisk historie, der vidner om, at der er stort behov for hjælp, og at den rigtige hjælp gør en stor forskel. Tilbage i 1990’erne ønskede den belgiske nonne Marie Warson at hjælpe syge børn i Papua og tog derfor en gruppe børn til sig. Fælles for dem alle var, at de risikerede at komme til et leve et sølle liv som gadebørn på samfundets bund – eller at dø en tidlig død. 

Marie fulgte hver dag børnene i skole, og de boede sammen i hendes lille hus. Efterhånden voksede gruppen af børn og lokale mennesker støttede Marie med mad og tøj. Nogle år efter blev Marie tilbudt jorden rundt om sit hus for et symbolsk beløb, og det er dette hus, der er blevet til pige- og småbørnshjemmet Hawai som den dag i dag huser omkring 130 børn. Jorden blev købt af “YaPuKePa” og skulle bruges til at bygge børnehjem på. 

Senere kom drengehjemmet Polomo til. Her er omkring 70 drenge fra pubertetsalderen og opefter. De to børnehjem består af velholdte bygninger spredt ud over to grønne områder. 

Om børnehjemmene Hawai og Polomo

Hawai er for de mindre børn, og når drengene kommer i puberteten flytter de til Polomo, som kun er for drenge, mens pigerne bliver på Hawai. De børn, der kommer på børnehjemmene, får både adgang til sundhed, skolegang og kvalifikationer, der klæder dem på til senere at kunne klare sig selv. Mange af børnene kommer fra højlandet – der er nogle af de mest ressourcesvage papuanere. Andre kommer fra området omkring Jayapura og nogle af øerne. 

Papuanerne er generelt uuddannede, da det hidtil har været stærkt nedprioriteret af den indonesiske regering. De færreste papuanere i byerne har derfor råd til at sende deres børn i skole. Ofte er børnenes sundhedstilstand så ringe, at de ikke har overskud til indlæring. Inde i landet og i højlandet er de to største problemer mangel på skoler og mangel på undervisere. Derudover er det manglen på ordentlig infrastruktur, der er årsag til, at mange børn er afskåret fra alle uddannelsesmuligheder.

Mange af disse problemer prøver børnehjemmene at råde bod på. YaPuKePa driver derfor udover børnehjemmene også skolen Sct. Antonio, der sikrer børnene en god og grundig uddannelse. I forbindelse med skolen har PapuaKids været med til at bygge en kostskole, der p.t. huser 66 børn. YaPuKePa driver Sundhedsklinikken Robertus, der også har en lille tandklinik doneret af PapuaKids, der sikrer børnene en god sundhed, ligesom organisationen også driver en landbrugsskole.

Følg Donita - et barn på børnehjemmet Hawai

Papuakids besøgte i sommeren 2019 børnehjemmene Hawai og Polomo, og i den forbindelse fulgte vi Donita for at få et indblik i børnenes hverdag på børnehjemmene.