Læs om Papuakids’ arbejde de foregående år i årsberetningerne, og få et overblik over foreningens økonomi i årsregnskabet. På den årlige generalforsamling bliver foreningens regnskab, og formanden beretning præsenteret.

Her kan tidligere års årsberetninger og årsrapporter læses.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008